BG bg
Menu

Правни откази от отговорност

Авторско право

Horn Distribution не използва в публикациите си материали, защитени с авторски права, а когато това не е възможно, отбелязва специфичните за съдържанието бележки за авторски права. Собствеността върху цялото съдържание, създадено от Horn Distribution, е запазена. Копирането или използването на материали като диаграми, снимки, звуци или текстове в електронна или печатна форма не е разрешено без разрешението на автора.

Съдържание

Horn Distribution не поема отговорност за актуалността, коректността или качеството на представената информация. Изключва се отговорността на Horn Distribution за вреди от всякакъв вид, причинени от използването или които могат да бъдат свързани с използването на информацията или с използването на неправилна или непълна информация. Представената информация не представлява оферта по смисъла на местното законодателство. Horn Distribution си запазва правото да променя, временно да не предоставя или да премахва цялото или част от публикуваното съдържание без предизвестие.

Връзки и пренасочване

Horn Distribution не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, които не са под контрола на Horn Distribution и към които този уебсайт може да препраща - доколкото Horn Distribution не разполага с пълна информация за евентуално незаконното съдържание на тези сайтове и не е в състояние да предотврати разглеждането на такива сайтове от посетителите. В случай на щети в резултат на използването на представената там информация отговорност може да носи само авторът на тези страници, а не лицето, което препраща към тези страници. Освен това Horn Distribution не носи отговорност за съдържанието, публикувано от потребителите на дискусионни форуми, списъци за гости или списъци за кореспонденция, достъпни на уебсайта.

Политика за поверителност

В случаите, когато на потребителя е предоставена възможност да въведе лични или фирмени данни (имейл адрес, име, адрес), той/тя прави това доброволно. Използването и заплащането на наличните услуги е разрешено - и ако това е технически възможно - без предоставяне на лични данни или с предоставяне на анонимизирани данни или използване на псевдоними. Използването на публикувани пощенски адреси, телефонни номера и имейл адреси за маркетингови цели не е разрешено. Лицата, които използват тези данни за изпращане на спам, ще бъдат подведени под отговорност в съответствие с приложимото законодателство.

Валидност на правните откази от отговорност

Тези откази от отговорност трябва да се разглеждат като част от онлайн публикацията, към която сте били насочени. Ако части или отделни клаузи от тези откази от отговорност не съответстват на местното законодателство или не са формално правилни, валидността на останалите клаузи остава незасегната.